Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

thebluesteye
thebluesteye
thebluesteye
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
thebluesteye
Pamiętaj o tym, że wiele najlepszych dni Twojego życia jeszcze się nie wydarzyło.
Reposted fromorchis orchis viafeelingthemoment feelingthemoment
thebluesteye
thebluesteye
3526 51d6
thebluesteye
thebluesteye
Słuchaj ze mną deszczu jesienią. Szalej ze mną w śniegu zimą. Leż ze mną w trawie wiosną. Narzekaj ze mną na upał latem.  Razem przeżyjemy ten rok. 
Reposted fromflesz flesz viafeelingthemoment feelingthemoment
1005 c624 500
thebluesteye
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
thebluesteye
thebluesteye
"Więc na koniec jednym zdaniem: zawsze miej odwagę, by żyć. Nigdy nie bój się, że popełnisz błąd. Choćby nie wiem, co się wydarzyło miej odwagę, by być sobą.
— Mateusz Czarnecki
thebluesteye
4127 03ed
thebluesteye
Wszyscy musimy mieć jakieś marzenia. I nadzieję, że możemy osiągnąć coś więcej, niż mamy.
— Cecelia Ahern – Love, Rosie
thebluesteye
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viafeelingthemoment feelingthemoment
thebluesteye
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— sann.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafeelingthemoment feelingthemoment
thebluesteye
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska w książce: "Kalendarzyk niemałżeński"
thebluesteye
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
thebluesteye

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
thebluesteye
Ale przede wszystkim życzę Ci wielu marzeń, bo myślę, że one są domeną ludzi zadowolonych z życia.
— Alibi na szczęście
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl